Laser,grønn

Døgnleie 50 kr eks mva

Helg leie 125 kr eks mva

Døgnleie 62,50kr inkl mva

Helg leie 156 kr inkl mva

Stikksag,18v

Døgnleie 50 kr eks mva

Helg leie 125 kr eks mva

Døgnleie 62,50kr inkl mva

Helg leie 156 kr inkl mva

Sirkelsag,18v

Døgnleie 50 kr eks mva

Helg leie 125 kr eks mva

Døgnleie 62,50kr inkl mva

Helg leie 156 kr inkl mva